หน่วยที่ 1 Socializing

หน่วยที่ 1

Unit 1  Socializing

Introducing and Greeting People

Greeting People

Hello. / Hi.

Good morning. (before 12 o’clock)

Good afternoon.(after 12 o’clock)

Good evening .

Introducing People

– What’s your name?                               –  Who are you?

-My name is …                                       – I am …

– My friends call me ..                             – You can call me …

– Haven’t we met (before)?                        – Yes, I think we have.

– No, I don’t think we have.                      – I think we’ve already met.

-I don’t think we’ve met (before).               – This is …

-Meet …                                               – Have you met …?

– Yes, I have.                                        – No, I haven’t.

– Yes, I think I have.                               – No, I don’t think I have.

– Hello, … (name)                                   – Nice to meet you. (informal)

-Pleased to meet you.                                        – How do you do? (formal)

– Nice to see you.                                   – Nice to see you again.

Say Goodbye

Good bye.

Bye. / See you.

See you later.

See you soon.

See you tomorrow.

See you next week.

Good night.

Health

How are you?

How are you today?

Fine, thank you/thanks.

Not too bad.

Very well.

I’m okay / all right.

Not too well, actually.

What’s wrong with you?

What’s the matter with you?

Are you all right?

I’m tired .

I’m exhausted .

I’ve got a cold.

Greeting

ทักทายกัน Greeting

–                   Good morning ( กุด ม้อร์หนิ่ง ) สวัสดีตอนเช้า

–                   Good afternoon ( กุด อาฟเตอร์นูน ) สวัสดีตอนบ่าย

–                   Good evening ( กุด อี๊ฟหนิ่ง ) สวัสดีตอนเย็น

–                   How do you do ? ( ฮาว ดู ยู ดู ) สบายดีหรือ (ถามเมื่อพบกันเป็นครั้งแรก )

–                    How do you do ? ( ฮาว ดู ยู ดู ) ตอบเช่นกัน

–                   Hello(เฮลโหล) สวัสดี How are you today?( ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์ ) สบายดีหรือวันนี้

–                   Fine , thank you. And you ?(ฟายน์ แธ้งกิ่ว แอนด์ ยู้ ) สบายดีขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

–                   Very well , thanks. ( แวรี่เวล แธงส์ ) สบายดีมาก ขอบคุณ

–                   Hi , how are you doing ? ( ไฮ ฮาว อาร์ ยู ดู๊อิ่ง ) สวัสดี สบายดีหรือ

–                   Just fine , thanks. And you?(จัสท์ ฟายน์ แธ้งส แอนด์ ยู้ ) ก็สบายดี ขอบคุณนะ แล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้าง

–                   Great , thanks. ( เกรท แธงส์ ) เยี่ยมมาก ขอบคุณ

–                   Hello, how have you been doing?(ฮัลโหล ฮาว แฮฟ ยู บีน ดู๊อิ่ง) สวัสดีไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีมั้ย

–                   Good , thank you. And you ? ( กู้ด แธ้งกิ่ว แอนด์ ยู้ ) สบายดี คุณล่ะ เป็นไง

–                   Pretty good , thanks. ( พริททิ่กู้ด แธงส์ ) ค่อนข้างดี ขอบคุณ

–                   Hello, I’m glad to see you.( ฮัลโหล อัม แกลด ทู ซี ยู ) สวัสดี ฉันดีใจที่ได้พบคุณ

–                   I’m glad to see you too.( ฮัลโหล อัม แกลด ทู ซี ยู ทู ) ฉันก็ดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน

–                   How is your family ? ( ฮาว อีส ยัวร์ แฟ้มมิลิ่ ) ครอบครัวของคุณสบายดีมั้ย

–                   Everyone is fine, thank you.( เอฟวรี่วัน อีส ฟายน์ แธ้งกิ่ว ) ทุกคนสบายดี ขอบคุณ

–                   I hope your family are all well.(ไอ โฮพ ยัวร์ แฟ้มมิลิ่ อาร์ ออล เวล ) ฉันหวังว่าครอบครัวคุณคงสบายดีทุกคน

–                   They are very well, thanks.( เดย์ อาร์ แวรี่ เวล แธงส์ ) พวกเขาสบายดีมากๆเลย ขอบคุณ

–                   How’s everything ? ( ฮาวส เอฟวรี่ธิง ) ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอย่างไรบ้าง

–                   Everything is OK. ( เอฟวรี่ธิง อีส โอเค ) ทุกอย่างโอเค เป็นไปด้วยดี

–                   How’s business ? ( ฮาวส บิ๊สเนส ) ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง

–                   Quite well, thanks (ไคว้ท์เวล แธ้งส ) ค่อนข้างดี ขอบคุณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s